روش های پرداخت

پرداخت نقدی در محل:

وب سایت تخصصی های پارت جهت سهولت در خرید مشتریان محترم ساکن تهران امکان پرداخت نقدی ایشان در محل را فراهم نموده است.
کالاهایی با ارزش تا ۲ میلیون ریال را در صورت سفارشی نبودن می توان بدون ودیعه خرید کرده، در محل تحویل گرفته و مبلغ آنرا نقدی به پیک پرداخت نمود. جهت اطلاع از اینکه کالای شما دارای این شرایط است و یا خیر با واحد فروش تماس بگیرید.
برای کالاهای با ارزش بیشتر از ۲ میلیون ریال که وضعیت سفارشی ندارند باید نیمی از مبلغ را به عنوان ودیعه سفارش پرداخت کرده و مبلغ باقیمانده را در محل تحویل پرداخت نمود.
در صورت انصراف خریدار از سفارش هزینه پیک بر عهده ایشان می باشد.

 

پرداخت کارت به کارت:

سریعترین روش پرداخت که توسط وب سایت تخصصی تاسیسات برای خریداران گرامی توصیه میشود پرداخت کارت به کارت به شماره کارت های قید شده در این قسمت می باشد. جهت پرداخت به صورت کارت به کارت می توانید از دستگاه عابر بانک ATM و یا کارت به کارت اینترنتی استفاده نمائید.

شماره حسابهای وب سایت تخصصی های پارت

بانک آینده، شعبه سرو غربی

شماره حساب: ۰۰۲۰۰۹۵۲۶۳۷۰۰۲ به نام علیرضا حاجی آقا شریف
شماره کارت: ۹۵۶۲ ۶۹۱۷ ۳۳۷۸ ۶۱۰۴ به نام علیرضا حاجی آقا شریف