فروشگاه اینترنتی های پارت

سنسور فشار آب

سنسور فشار آب
water pressure switch
سنسور فشار آب یک قطعه کاربردی در پکبج است.
در پکیج های شوفاژدیواری برای بخش سیستم گرمایش و گرم کردن آب و به دلیل حرارت شعله مستقیم به مبدل اصلی باید قطعه ای
باشد تا وجود آب را در سیستم تایید کند.
بنا براین از کلید های فشار آب در پکیج استفاده میشود.
در برخی پکیج ها این کلید ها بصورت دیجیتالی برای نمایش فشار آب هستند.
این نوع سنسور فشار آب بصورت دیجیتال در نمایشگر پکیج وجود دارند.
در دستگاه هایی که مانومتر دارند فشار آب توسط یک پرشر سوئیچ یا کلید فشار آب تایید میشود.
در دستگاه هایی که مانومتر ندارند و نمایشگر دیجیتال دارند از سنسور فشار آب یا ترنسدیوسر Transducers استفاده شده است.
جنس کلید فشار آب ها و سنسور ها معمولا پلاستیکی است.
به دلیل نصب در مسیر آب سیستم گرمایش دریچه های آن ممکن است رسوب بگیرند و باعث اختلال در سیستم شود.
در این صورت میتوان با باز کردن قطعه و سرویس آن مشکل را حل کرد.
نکته قابل اهمیت این است که بعضی اوقات انقدر رسوب داخل آنها رفته دیگر قابل تعمیر نیست و باید تعویض گردد.