فروشگاه اینترنتی های پارت

مبدل ثانویه

مبدل ثانویه
مبدل ثانویه یک قطعه برای گرمایش آب است.
مبدل پکیج های شوفاژ دیواری یک تبدیل کننده هستند.
این تبدیل، تبدیل انرژی گرمایشی ایجاد شده توسط شعله به گرمای آب درحال جریان در لوله ها است.
درترجمه اسم انگلیسی این قطعه این معنی به وضوع مشخص است.
Heat exchanger
به معنی تبدیل کندده حرارت از شکلی به شکل دیگر
تفاوت مبدل ثانویه با مبدل اصلی در پکیج در نوع تبدیل و انتقال انرژی گرمایش میباشد.
در مبدل اصلی گرمایش از طریق شعله و گاز به آب میباشد، در مبدل ثانویه انتقال گرما از آب گرم به آب سرد میباشد.
برای توضیح بیشتر میتوان گفت در پکیج دو مبدل آب گرم قرار دارد.
گردش آب از مبدل اصلی به مبدل ثامویه توسط پمپ چرخش جریان پیدا میکند.
در نتیجه مبدل ثانویه داغ میشود و آب مصرفی منزل از مبدل ثانویه عبور میکند.
چون مبدل ثانویه توسط مدار گرمایش داغ شده آب مصرفی هم داغ میشود و برای مصرف آماده میشود.
علت کم بودن فشار آب گرم و زیاد بودن فشار آب سرد چیست؟
دلیل این امر میتواند رسوب داخل مبدل باشد.
مبدل ثانویه بدلیل پلیت های نزدیک به هم، مکان خوبی برای ایجاد رسوب است.
در نتیجه دستگاه پکیج شوفاژ دیواری باید پس از دو تا سه سال کار کرد، رسوب زدایی شوند تا از بروز خرابی جلوگیری شود.
تفاوت بین مبدل های ثانویه چیست؟
یکی از تفاوت های مبدل ثانویه در تعداد پلیت های آنها میباشد.
هرچه تعداد راندمان دستگاه بیشتر شود هزینه نیز بیشتر میشود.
تفاوت دیگر این مبدل ها در سایز و اندازه آنها میباشد.
معمولا فاصله بین جای پیچ های آنها متفاوت است.
شما میتوانید برای خریداری مبدل ثانویه با اندازه گیری فصله دو بین دو پیچ آن و تعداد پلیت ها بهترین انتخاب را داشته باشید.