مشاهده همه 2 نتیجه

دسته تلسکوپی

دسته تلسکوپی استخر در دسته تجهیزات نگهداری استخر است.

موارد استفاده دسته تلسکوپی

  • جارو استخری
    ( اتصال دهنده سرجاروب استخری به شلنگ استخری است. )
  • برگ گیر
  • حشره گیر
  • فرچه